دکستروز خوراکی منوهیدرات (تولید در اتاق GMP ، رعایت کلیه اصول HACCP و استقرار موازین ISO13485)

دکستروز خوراکی منوهیدرات (تولید در اتاق GMP ، رعایت کلیه اصول HACCP و استقرار موازین ISO13485)

دکستروز خوراکی منوهیدرات تولید شده طبق موازین استاندارد ISO13485 و HACCP مستقر در اتاق تولید GMP .

در سالن تولید GMP ، مواد اولیه دکستروز منوهیدرات و اسانس های خوراکی با بهترین کیفیت دارای کلیه مجوزهای گمرکی ، بهداشت و تائیدیه سازمان غذا  دارو تحت نظارت بازرسان دانشگاه علوم پزشکی در بهترین شرایط استاندارد  تولید و بسته بندی می شود.

Title

ارسال پاسخ

Your email address will not be published. Required fields are makes.

بالا